Преди да отговорим на този въпрос, нека да се разберем какво е това хороскоп. Думата произхожда от „horo” – час и „scopio” – гледам. Той е оглед на небето от определена точка на земната повърхност в определено време. По този начин хороскопа зависи от датата, времето и географското място на раждане.

По нивото на точност всички те могат да бъдат разделени на три нива. Първото, най-обикновено и за това най-неточно е нивото на зодиакалния. Той не отчита голямото разнообразие на астрологичните елементи, а само един – Слънцето. В зависимост в какъв знак се намира Слънцето в момента на вашето раждане, към този знак на зодиака се отнасяте и вие. Веднага е видно, че висока точност тук не може да се очаква – Слънцето се намира в един знак практически цял месец и всички хора, родени през този период, също ще бъдат отнесени към този знак. В същото време в астрологията Слънцето е един от главните елементи на хороскопа, който описва личността на човека и за това е възможно да се направят някакви общи описания.

Тук можем да направим сравнение с психологическото разделяне на видове темпераменти. В психологията се използват четири вида – сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. В астрологията също има четири елемента, за това разделянето и в астрологията и в психологията е много условно.

Второто ниво на точност се образува заедно с техническия прогрес. Широкото внедряване на компютъра даде възможност да се създадат астрологични компютърни програми, с помощта на които всеки може да разчете позицията на всеки елемент за себе си. В зависимост от вида на програмния интерпретатор може да се узнаят и някои неща за самия себе си. В зависимост от програмата се задава текст и той зависи не само от положението на Слънцето, а и от Луната, Меркурий и Венера. При правилен подход с текстовете, които се дават от програмата, те могат да бъдат сравнително точни.

Третото ниво на достоверност е професионалният астролог. В този случай астролога лично ще анализира вашия хороскоп, той не само ще го опише, но може и да ви отговори на някои въпроси, които ви вълнуват. Да ви насочи как е по-добре да действате и в какво направление да се развивате.

Всеки професионален астролог, преди да разработи хороскопа ви, ще провери изходните данни. Точността на разработката от професионален астролог е много висока.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here