В жилищните сгради, както и административните се налага ползване на щрангове за различните системи, които трябва да свързват всяка абонатна станция с последния етаж, за да се осигури нормалното им действие. С годините на ползване започват да се появяват проблеми от различен характер за всяка от системите – водоснабдяване, отопление и канализация. Причината за възникналите проблеми основно се свежда основно до старите метални тръби.

В сградите, които са построени преди повече от 30 – 40 години за изграждане на различните системи са използвани метални тръби. В продължение на много години в тях се събира ръжда вследствие на корозията. Така започват проблемите с канализационните тръби. Появилата се корозия прави вътрешната повърхност на тръбите груба, а това е причина за задържане на отпадъци от отпадъчните води. Щранговете не могат да пропускат отпадните води нормално и това води до запушване на каналите по апартаментите.

Разрешаване на проблема може да се постигне само със смяна на щранговете. Както е известно щранговете са обща собственост и за да се сменят услугата трябва да се заплати от всички собственици. При взаимно съгласие винаги се намира подходящата фирма за смяна на щрангове и в рамките на един работен ден проблема намира решението си. Освен това след приключване на работата работниците почистват всички отпадъци и ги извозват на определеното за целта място. Резултата от смяна на щрангове е в полза на всички обитатели на сградата. Всяко домакинство забравя запушените тръби, предизвиканите наводнения.

Проблем се появява и във водоснабдяването, като причина отново са металните тръби. Влошава се качеството на водата, променя се цвета, а до високите етажи не може да достигне поради слабото налягане. И тук решението е смяна на щрангове. Процедурата е същата – поставят се нови качествени полипропиленови тръби и нови кранове. Всичко е много лесно на теория, но на практика има редица проблеми, чийто разрешаване не е толкова лесно.

Основният проблем е заплащането на услугата – винаги се намират собственици, които не са готови за смяна на щрангове. Необходимо е всеки много добре да разбере, че ползата от тази смяна е голяма – получава се качествена вода, добро функциониране на канализационна и отоплителна системи.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here