Кръщенето на детето (както и на голям човек) символизира приемането му в християнската църква. То може да се направи във всяка възраст, но често родителите, които искат да кръстят своето дете, правят това докато то е малко.

В тази статия накратко ще разкажем за процеса кръщене, необходимите атрибути и кога е най-добре да кръстите своя любим наследник. В нашето съвремие ролята на църквата в много семейства е отишла на второ място, но за това има и обяснение. В годините на социалистическото ни възпитание възхвалявахме партията водач, а за църква да се говори беше табу. За щастие нещата вървят на добро. Много хора и най-вече младите родители виждат Божията благодат върху себе си, постигната чрез църковния брак. Те с нетърпение очакват и деня на кръщенето на своето дете, за да бъде то прието в християнската църква и да получи Божията благословия, да има закрилата на своя ангел пазител.

Тези, които са запознати със същността на християнството много добре знаят смисъла на тайнството Кръщение и всичко свързано с него. Има и такива семейства, които кръщават детето си по традиция. В това няма нищо лошо, но именно тези хора трябва да се запознаят малко повече с ритуала. Кръщенето символизира приемане в православието, очистване от греховете, духовно раждане, получаване на ангел пазител, който ще бъде винаги до детето до края на живота.

Преди да се отправите към църквата, на вас вие необходима сериозна подготовка, преди всичко външна, не свързана с църквата. Ако родителите имат въпроси следва да попитат свещеника, който ще изпълни ритуала. Много хора не живеят така, както е призван християнина. И ако те разбират, че това не трябва да бъде така, добре е да попитат и обсъдят проблема си, да се решат различните въпроси в рамките на живота им.

Подготовката за кръщаването на детето започва с избор на кръстник. Той трябва да е православен и отговорен човек, защото да може да насочва детето в неговото развитие. Това налага родителите много отговорно да подходят към избора на кръстник или кръстница в зависимост от пола на детето.

Родителите записват детето в църквата за извършване на тайнството Кръщение и в определения ден всички гости присъстват на този толкова радостен ритуал – кръщене.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here