Демонтирането на промишлено и технологично оборудване се отнася към спомагателните дейности. Налага се при замяна на старото с ново или при предстоящо събаряне на сградата.

Тази дейност е специфична, изисква определени умения, които се притежават от работниците на фирма за кърти чисти извозва.

Демонтирането на конструкциите предполага разглобяване на малки възли и детайли, снемане на механизми и блокове.

В промишленото производство и строителството се налага често демонтиране.

Демонтиране – това не е просто разглобяване на оборудването на много малки елементи. Специалистите от кърти чисти извозва изпълняват работата по строго определени правила, така че ако се налага монтиране на ново оборудване, значително да бъде улеснено.

При демонтаж на много разнообразно оборудване отделните части по реда на демонтирането се опаковат самостоятелно.

Всеки случай на демонтиране, независимо от неговата сложност, се нуждае от разработване на детайлна схема за работа.

Понякога се налага във връзка с основен ремонт да се подмени подовата настилка.

Замазката е основа на пода за много видове покрития. Тя представлява междинен слой между подовото покритие и бетонната основа. Нейната дебелина е най-малко 4 5 см.

Замазката може да се състои от няколко слоя. От нейния състав зависят способностите да понася натоварване както и трайността, топло- и хидроизолационните характеристики.

Основното предназначение на замазката е да осигури равна и гладка повърхност на пода.

Често се получава така, че замазката повече не отговаря за новите потребности, станала е неравна или са се появили пукнатини, и това налага да се замени с нова.

Да се направи нова замазка върху старата почти винаги е невъзможно и за това работещите в кърти чисти извозва препоръчат отстраняване на старата.

За извършване снемане на замазката се използва ударния начин.

Необходим процес при събаряне и реконструкция на сгради и съоръжения е извозването на строителните отпадъци.

Кърти чисти извозва разполага с всякаква техника за почистване, товарене и извозване на строителните отпадъци.

Организацията по извозването на отпадъците трябва да бъде паралелна със събарянето и демонтажа.

Обектите веднага трябва да се почистват, за да не се допусне нараняване на работниците.

Различните железобетонни парчета и различни конструкции се товарят с помощта на елеватор и се извозват на определените места.

С навременната си и качествена работа работниците от кърти чисти извозва защитават от замърсяване съседните територии и сгради, и от бъдещо разпръскване и замърсяване със строителни отпадъци.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here