Лизингът е предложение за определена услуга от специализирана фирма. Той е представен от няколко разновидности, всяка от които има своите нюанси и характеристики. Интерес представлява оперативния лизинг, който има необикновени характеристики. При оперативен лизинг се покрива част от стойността на обекта под формата на ежемесечна вноска по предварително сключен договор. Обикновено договорът е с кратък срок на действие – от 3 до 5 години. След изтичане на договореното време наетото имущество се връща на собственика.

За този срок на ползване наетите обекти се запазват в значително добро състояние и могат отново да се включат в нов договор. По този лизинг могат да се получават техника, оборудвате, транспортни средства. Към основните условия за оперативен лизинг се отнася ежемесечната вноска за ползвания обект. Тя зависи от стойността на обекта и разходите на собственика, необходими за поддържане на неговите експлоатационните качества. Амортизационните отчисления са частично включени, защото срока за ползване е малък.

Лизингодателят закупува техника, оборудване, транспортни средства, прави регистрация на обектите за лизинг, плаща необходимите данъци, застраховки. Ако той забележи, че наемателят причинява някакви повреди по наетия обект, то той е в правото си да прекрати договора.

Заради сложността на оперативен лизинг, той се предоставя само на тези клиенти, които напълно отговарят на многобройните изисквания. Оформянето на заявка може да се направи чрез сайта на фирмата или в офиса. Изчаква се отговора и при положителен, клиентът трябва да предостави на лизинговата фирма всички документи, които му са поискани.

Съгласуват се условията по договора и той се подписва. Клиентът получава договореното имущество за ползване, а той трябва да плаща ежемесечните си задължения, съгласно споразумението. При нередовно плащане на вноските фирмата може да си вземи дадения обект и да разтрогне договора за оперативен лизинг.

Желателно е предварително да си изберете оптималната за вас лизингова фирма. За тази цел е добре да разгледате сайтовете на такива фирми. Там са посочени условията за ползване на оперативен лизинг. Трябва да се знае, че колкото по-голяма сделка се прави, толкова фирмата предлага по-изгодни условия. Заявките обикновено се разглеждат за ден, два, а при по-сложни положения може този срок да бъде по-дълъг. Обектите се предлагат както на фирми, така и на физически лица.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here