Изкопаните помийни ями не са пречиствателни съоръжения. Това са затворени контейнери за отпадъчни води, които се изчерпват и извозват след напълване на ямата.

Да се почиства така ямата е удоволствие скъпо, но радикално. Строиш резервоар с вместикост 8 кубически метра, сключваш договор с фирма за почистване на септични ями за изпомпване и извозване на отпадъчните води и плащаш – това е всичко. За вила и друг имот където живеят постоянно от 3 до 5 човека за яма от 8 куб. м. ще се наложи изпомпване 2 – 3 пъти в месеца. Ако това ви устройва, копайте ямата и сключвайте договора – така забравяте за проблема почистване на септични ями за винаги.

Ако не ви устройва, то се запознайте с начините за почистване на септичните ями.

Биологичното почистване на отпадъчните води е един от съвременните начини за разграждане на органичните отпадъци до минирализирането им. То се осъществява от анаеробни и аеробни бактерии.

Анаеробното почистване на септичните ями се осъществява при отсъствието на кислород, а аеробното – в условията на килород във въздуха.

Има две схеми на биологично почистване с използването на съоръжения с естествени или изкуствени създадени условия.

Процесът на разграждане на органичните вещества при естествени условия протичат в почвата и водоемите. При това в почвата преобладават анаеробните организми, а във водоемите – аеробните.

Ако количеството на органичните вещества не е много голямо, то почвата и водоемите се справят с процесите на разграждане със собствени сили. Когато органичните отпадъци са много, процесите на разграждане не могат да се ускорят и настъпва гниене в почвата и водата.

Биологичното разграждане на отпадъчните води може да се подобри като се създадат условия за засилване на процеса. Такива условия се създават във филтрационните полета и с биопродуктите.
Полетата за филтрация са земни участъци с песъчлива, песъчливо-глинеста или глинеста почва, подготвени за естествено биологично почистване на отпадъчните води чрез филтрация през почвените хоризонти. В почвата има както анаеробни, така и аеробни микроорганизми, които осъществяват разграждането на отпадъците.

Във връзка с това, че за естествения процес за почистване на битовите отпадъчни води се изисква голяма площ и се разнася неприятна миризма, този начин на почистване на септичните ями е ограничен.
Биопродуктите намират все по-широко приложение. При тях има ограничение във връзка с климатичните условия. При ниски температури на отпадъчните води жизнената дейност на микроорганизмите се забавя, а при температури около нулата, практически не действат.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here