Канализационните щрангове в многоетажните сгради имат важна роля за осигуряване канализацията на много потребители. Това налага да се поддържат щранговете в добро състояние.

Старите чугунени тръби в сградите не са в състояние да продължат да се ползват. Все по-често се получават аварийни ситуации, а това налага смяна на щранговете.

Най-доби резултати се получават когато смяната на щрангове се осъществи едновременно в многоетажната сграда. Организацията на тази смяна е доста трудна поради факта, че щранговете са обща собственост.

Обитателите на сградата трябва да вземат общо решение, защото плащането стойността на ремонта е за сметка на собствениците.

Много често някои от живеещите в сградата не са готови за ремонт, други не разполагат с нужните средства. И ако все пак се вземе решение за смяна на щранговете на канализацията, то за тази работа трябва да се сключи договор със специализирана фирма, занимаваща се с такава дейност.

След отстраняване на старите щрангове се преминава към монтиране на новите вертикални тръби.

Монтирането на канализационните тръби трябва да започне от най-ниското ниво – мазето или първия етаж. При монтажа всяка част и всеки детайл трябва да се постави окончателно, защото по същото време се поставят и съответните съединения за тръбопровода, необходимите уплатнения.

Поставянето на тръбите се осъществява към горните етажи, като на метър от пода се поставя ревизия, позволяваща почистване на конструкцията в случай на запушване.

Фисирането на щранга се прави непосредствено под разклонението за връзка към него. При височина на етажа четири метра може да се постави скоба за укрепване на всеки етаж.

Вентилацията трябва да се поставя на разстояние колкото е възможно по-далече от прозорците и балконите. Освен това канализационната вентилация в никакъв случай не трябва да се обединява с комина. Размерите на канализационния щранг и вентилационната тръба трябва да са еднакви.

Има положения, при които се прави смяна на щранговете без да се монтира вентилацията. Разбира се, за създаване на такава система се изисква много точен и верен проект.

При монтиране на щранга на водопровода и канализационния щранг през една шахта, канализационният щранг се монтира в ъгъла, а водопроводният – в непосредствена близост до него.

При павилно направена смяна на щранговете, срокът на ползване ще бъде дълъг. Качественият ремонт на канализацията винаги дава добри резултати.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here