Сред различните подови покрития от естествена дървесина с най-голяма стабилност се отличава трислоен паркет. Благодарение на високите технологии, прилагане при производството му, този вид подово покритие е достигнало отлични експлоатационни характеристики. Основната идея е напречното залепване на различните слоеве, което осигурява голяма устойчививост на конструкцията.

С други думи, качеството на това дървено подово покритие се определя от идеалната форма на всяка една от дъските, която се достига от използваните високотехнологични решения и системния контрол. Този под ще ви достави максимално удоволствие, което може да се получи от естественото дърво.

Някои клиенти определят трислоен паркет като естествено дървено покритие. По-скоро този тип дъски не трябва да се наричат естествено покритие. Работата е в това, че всички използвани материали са естествени, в това число и лака, а всеки един от слоевете е от дървесина. Предпоставка за поява на паркетната дъска е не само устойчивостта на подобна конструкция към деформация при промяна на температурата и влажността, но и възможността много икономично да се изразходват ценни дървесни видове. Особено това се отнася за екзотичните видове, които могат да се възстановят едва след повече от 80 години.

Трислоен паркет превъзхожда масивната дъска и паркетните парчета преди всичко със своята стабилност. Тази стабилност се дължи на факта, че трите отделни елемента се сушат поотделно, но поради малката им дебелина това сушене е с високо качество. Това осигурява получаване на равни, добре запазени дъски и по време на експлоатация не се поддават на напукване. Паркетната дървена покривка на пода, изработена от трите елемента чрез напречно слепване намалява 70 % деформацията, която може да бъде предизвикана от колебанията на температурата и влажността.

Трислоен паркет позволява да се икономисат средства. В сравнение с аналогичните паркети от дърво (например от класическите видове бук, дъб или ясен) цената на трислойната дъска е с около 20 % по-ниска. Много практично подово покритие е, защото основното количество лак се нанася в завода-производител. За сметка на това се достига и дълък срок на ползване.

Монтажът на трислоен паркет е лесен и бърз. Ползването на пода става веднага след завършването на монтажа. Винаги в магазина може да се избере различен вариант, който да е подходящ за всеки интериор в жилището или офиса.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here