Специализираните фирми по поддръжка на асансьори извършват професионални услуги в областта на техническото обслужване на асансьорите и подемно-транспортното оборудване. Обслужват както асансьори за пътници, така и товарни.

Високото качество и конкурентните цени на пазара определят ролята на водещите фирми. Добрите фирми, предоставящи качествени услуги, могат да осигурят техническото обслужване и поддръжка на асансьорите на болници, пожарни, офис сгради, големи търговски вериги, а така също и на ескалатори в съответствие с изискването за безопасност на асансьорните устройства.

След монтиране на асансьори във всеки вид здания, фирмите при сключен договор със собствениците могат да поемат асансьорното обслужване и да извършват поддръжка на асансьорите и ремонт. Тези мероприятия се провеждат ежемесечно или извън планово, ако има сигнал за възникнал проблем.

Всяка наложила се на пазара фирма поддържа аварийна група за денонощно обслужване на подемните устройства.

Освен това, веднъж в годината се прави технически преглед, свързан с получаване на разрешение за бъдещето ползване на асансьора.

Техническото обслужване на асансьорното оборудване се състои от комплекс задължителни мерки. Затова при периодичното посещение на обектите специалистите извършват оглед на конструкцията на асансьора, а така също и на важни възли и механизми. Изпълняват се текущи ремонтни работи, ако се налагат такива. Заменят се износени или дефектни детайли. Отстраняват се неизправности по асансьорното оборудване. При изтекъл срок на експлоатация или повреда, която не може да бъде отстранена, се заменя подемното устройство с ново.

Още на етапа периодичен преглед на техническото състояние на асансьора електромеханика своевременно отстранява износените детайли или целия механизъм. Изпълнението на всичко това е неразривно свързано с използването на точни измервателни прибори, професионални инструменти и приспособления.

Поддръжката на асансьорите е възможна благодарение и на високия професионализъм на специалистите и работниците в съответните фирми.

Точният разчет на стойността на техническото обслужване на асансьорното оборудване може да се направи след предварителен оглед на текущото му състояние. Това е много важно, защото асансьорите са обща собственост на жителите на многоетажните сгради и заплащането на услугите е за сметка на всички.

Доставката и монтирането на асансьори в съответствие с желанията на клиента и бъдещата поддръжка на асансьорите са само част от комплексната услуга на една специализирана фирма.

Важен момент в нейната дейност е своевременното проведено техническо обслужване. Тази задължителна процедура е необходима за осигуряване работоспособността на подемните устройства, независимо от вида и предназначението им.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here