Наемането на складови помещения под наем директно от собственик е доверие в партньорските отношение, основано на изгодни за двете страни условия.

Складове под наем без посредник не е лесна задача, защото повечето предложения идват от информация на агенциите за недвижими имоти. За платените суми вие реално получавате само информация за свободните помещения.

Да закупят недвижима собственост се решават все по-малко фирми, защото цената с годините се увеличава. За това складове под наем е оптималното решение.

Наемането на складови помещения е много изгодно за хората, които сега започват своя бизнес, както и за тези, които са решили да го разширяват.

В интернет имате възможност да се запознаете с фирмите, даващи складови помещения под наем, както и предложения за офиси, административни помещения, при много изгодни условия.

Представителите на фирмата ще ви помогнат за кратък срок да намерите подходящите за вашата дейност помещения, както техните разположения и ценовата категория.

С помощта на опитните специалисти ще се подготви договор, в който ще се впишат задълженията и правата на всяка от страните. Благодарение на компетентността на специалистите от фирмата, предоставяща складови помещения под наем, договорът ще бъде юридически издържан.

Като се обърнете директно към собственика, вие можете в кратък срок да обзаведете складовото помещение – отопляемо или не, без да плащате излишни разходи на посредник.

Големите собственици предлагат наред със складовете и офиси, административни помещения и всякаква нежилищна площ.

При оглед на складове под наем е добре предварително да си набележите показателите, на които трябва да отговарят в зависимост от вашата дейност.

Наличието на добра транспортна инфраструктура е един от показателите с определящо значение.

Складовете, разположени в близост до магистрала или железопътен транспорт са за предпочитане, защото получаването и изпращането на стоките е изключително лесно.

Териториите, собственост на наемодателя, са оградени, охраняват се от специализирана организация и имат контролно – пропускателен пункт.

Практически всяка голяма фирма има нужда от складове под наем. Големите търговски организации трябва да си съхраняват стоките, да ги преразпределят.

Често се налага стоките да се опаковат в подходящ вид за да се насочат към клиентите.

За това правилно избраните складове под наем могат да осигурят качествено съхраняване на стоки и продукция със запазване на първоначалните им качества.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here